Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

6034 f150 390
Reposted fromkulamin kulamin viasurpriseme surpriseme

April 23 2018

enchanteed
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxmartii xmartii
enchanteed
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme

January 23 2018

enchanteed
1884 5ee7 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxmartii xmartii
enchanteed
Reposted fromkriokineza kriokineza viaIriss Iriss

October 28 2017

enchanteed
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianiewdzieczna niewdzieczna
8743 0ca7 390
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
Pogubiłam się w tym wszystkim. Potrzebuję chwili przerwy. Chwili spokoju. Chwili nie myślenia o niczym. Mój mózg krzyczy, że potrzebuje ciszy…
— (via cichutkie-marzenia)
Reposted fromdivi divi vianiewdzieczna niewdzieczna
enchanteed
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec

September 19 2017

enchanteed

August 28 2017

enchanteed
8430 9c52 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxmartii xmartii
2775 cd03 390
Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie
enchanteed
enchanteed
0688 064d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
enchanteed
enchanteed
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaIriss Iriss
enchanteed
enchanteed
enchanteed
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
enchanteed
4004 d9d8 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl