Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

enchanteed

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

enchanteed
0669 ac0b 390

July 08 2015

enchanteed
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaIriss Iriss
enchanteed
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaIriss Iriss
enchanteed
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viawzruszenia wzruszenia
enchanteed
7399 a197 390
Reposted fromkropq kropq vialonsometraveler lonsometraveler
enchanteed
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
enchanteed
9996 2605 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxmartii xmartii
enchanteed
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxmartii xmartii
9655 5840 390
Reposted fromerial erial viaxmartii xmartii
enchanteed
2599 9f05 390
Reposted fromscorpix scorpix viaxmartii xmartii
enchanteed
0635 0090 390
Reposted fromeryawen eryawen viaxmartii xmartii
enchanteed
8001 ebc6 390
Reposted fromIriss Iriss
enchanteed
9584 f868 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaIriss Iriss

July 06 2015

enchanteed
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
enchanteed
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurpriseme surpriseme
enchanteed
6535 b5f5 390
Reposted frompulperybka pulperybka viasurpriseme surpriseme
enchanteed
4915 ef45 390
Reposted fromfeliscatus feliscatus viaIriss Iriss
enchanteed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl