Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

3514 cf85 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaIriss Iriss

July 04 2017

enchanteed
4431 6261 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasurpriseme surpriseme

June 27 2017

enchanteed
Reposted fromtoft toft viaIriss Iriss
enchanteed
7645 c83d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
enchanteed
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso
enchanteed
5609 863f 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxmartii xmartii
enchanteed
4212 71e6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
enchanteed
5686 fb1d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
enchanteed
4040 6588 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
enchanteed
enchanteed
5591 87e1 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxmartii xmartii
9761 b9b6 390
Reposted fromancientsoul ancientsoul viaxmartii xmartii
enchanteed
2162 bb10 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaxmartii xmartii
3332 1025 390
enchanteed
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
enchanteed
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
enchanteed
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

June 05 2017

enchanteed
4512 a69d 390

May 31 2017

enchanteed
1192 9bd7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmartii xmartii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl