Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

enchanteed
3401 e5b4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasurpriseme surpriseme
enchanteed

October 06 2019

enchanteed
enchanteed
enchanteed
3401 e5b4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasurpriseme surpriseme
enchanteed
"Na chwilę serce Ani zatrzepotało dziwnie. Po raz pierwszy w życiu spuściła oczy pod spojrzeniem Gilberta, a lekki rumieniec okrasił jej bladą twarzyczkę. Jak gdyby zasłona, okrywająca jej świadomość, uniosła się i odsłoniła nieoczekiwane uczucia. Może, mimo wszystko, miłość nie zawsze zjawia się w życiu jak wspaniały rycerz poprzedzony fanfarami, otoczony przepychem? Może zbliża się bezgłośnie i skromnie jak stary przyjaciel? Może ma pozory prozy, dopóki jakaś fala blasków, prześwietlająca nagle jej karty, nie wydobędzie z nich na jaw ukrytych rytmów i melodii? Może... może miłość wykwita po prostu z serdecznej przyjaźni jak złocista róża z zielonego pąka?"
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted frommaybelater maybelater vianeuwernosc neuwernosc
enchanteed
8517 f88e 390
Reposted fromginger1708 ginger1708 vianeuwernosc neuwernosc

September 24 2019

enchanteed
6761 9b00 390
Reposted bysonoftheblueskyyhormeza
enchanteed
6760 c102 390
Reposted byVostok Vostok

September 19 2019

enchanteed
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Reposted fromchangecolour changecolour vianoelle noelle
enchanteed
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianoelle noelle
enchanteed
Patrzę, jak miesza się, to czego nie ma i to, co jest...
— Artur Rojek
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaallay allay
enchanteed
Związki są po to abyśmy rozumieli marzenia drugiej osoby. Abyśmy rozmawiali o nich. Mimo, że czasami masz ochotę zajebać tę drugą osobę siekierą, a ona ciebie tłuczkiem. Wszystko da się wynegocjować. Jeśli tylko pogadacie ze sobą o godzinę dłużej.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianoelle noelle
enchanteed
5484 c70d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianuwanda nuwanda

September 13 2019

enchanteed
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viaantamariel antamariel
enchanteed
8764 fb79 390
enchanteed
8761 08ac 390

September 12 2019

enchanteed
9314 1870 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasurpriseme surpriseme
4404 bcd4 390
Reposted frombrumous brumous viasurpriseme surpriseme

September 10 2019

enchanteed
9995 2a79 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasurpriseme surpriseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl