Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

enchanteed
Reposted fromshakeme shakeme viaxmartii xmartii
enchanteed
9654 cf32 390
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaxmartii xmartii
enchanteed
9181 71dd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxmartii xmartii

December 29 2019

enchanteed
Nigdy Ci tego nie powiem, ale znalazłam już swoje ulubione miejsce na ziemi. Wybacz, ale jest ono zawsze tuż obok Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxmartii xmartii
enchanteed
0514 6443 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaxmartii xmartii
enchanteed
0994 237e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasurpriseme surpriseme

December 19 2019

enchanteed
3850 67c6 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viawolalabym wolalabym
enchanteed
8979 dafe 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
enchanteed
enchanteed
7616 1c17 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
enchanteed
enchanteed
Reposted fromshakeme shakeme viasurpriseme surpriseme
9050 636b 390
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viasurpriseme surpriseme
enchanteed
Reposted fromshakeme shakeme viawolalabym wolalabym
enchanteed
Koniec roku jest po to, aby zwolnić. Wysypiać się, jeść zdrowe śniadania, przeczytać te wszystkie książki, które wiernie czekają aż po nie sięgniesz. Aby spotykać się z przyjaciółmi, iść na jarmark świąteczny i pić grzane wino. Robić zakupy do południa, kiedy w galeriach nie ma jeszcze tylu ludzi. Oglądać pod kocem filmy i seriale, pić gorącą herbatę i jeść czekoladę. 
W grudniu należy sprawdzić swoją listę ,,do zrobienia" i odznaczyć te punkty, na które nie znalazłaś czasu wcześniej. Pojechać nad morze, pójść na spacer pustą plażą. Wysłać kartki z życzeniami. Iść do teatru lub do kina. Skończyć remont mieszkania. 
Spisać plany na nowy rok i wierzyć, że będzie szczęśliwy. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaxmartii xmartii
enchanteed
Nigdy Ci tego nie powiem, ale znalazłam już swoje ulubione miejsce na ziemi. Wybacz, ale jest ono zawsze tuż obok Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxmartii xmartii
enchanteed
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów

October 13 2019

enchanteed
3401 e5b4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasurpriseme surpriseme
enchanteed

October 06 2019

enchanteed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl